Paslaptis: esminiai komandos formavimo elementai

PASLAPTIS: ESMINIAI KOMANDOS FORMAVIMO ELEMENTAI

Siekiant formuoti darnius, našius bei produktyvius kolektyvus tereikia įsisąmoninti 4 svarbiausius aspektus.

Komandos aplinka

Komandos aplinka yra kontekstas, kultūra, struktūra bei sistemos, kuriomis dirba kolektyvai.  Aplinkos  ir jos įtakos komandiniam darbui supratimas priklauso nuo atsakymų iš šiuos du klausimus:

1. Ar efektyvus komandinis darbas yra būtinas siekiant įmonės tikslų? Jeigu taip, ar turime išmatuojamų tikslų, pagal kuriais remdamiesi galėtume burti kolektyvą.

2. Ar mūsų įmonės veikla, vertybės, praktikos, struktūra bei kultūra palaiko bendrų pastangų sampratą?

Mano patirtis byloja, kad kolektyvinis darbas atneša kur kas daugiau pageidaujamų rezultatų, kai grupei tenka atlikti užduotis, kurių asmenys savarankiškai niekaip negalėtų įgyvendinti. Asmeninė mėstamiausia vedamų praktinių užsiėmimų užduotis yra „Pilies statymas“. Pernelyg nesigilindamas į taisykles pasakysiu, kad rūmų kūrimo metu, kiekvienas grupės narys gali atlikti tik jam paskirtą vaidmenį, be to, kolegos tarpusavyje negali kalbėtis. Tai yra viena labiausiai darbuotojus suartinančių ir atsakomybę ugdančių užduočių.

Komandos sudėtis

Komandos sudėtis apima bendradarbių įgūdžių, motyvacijos, patirties ir dydžio aspektus. Siekdamas įgyvendinti bendrus tikslus, komandos lyderis turi užduoti sau šiuos klausimus:

 • Ar kiekvienas komandos narys turi profesinių įgūdžių užduočiai atlikti?
 • Ar kolektyvo nariai turi komunikacinių gebėjimų, reikalingų bendradarbiaujant su kolegomis?
 • Ar bendradarbiai yra atsidavę komandai ir pakankamai motyvuoti siekti užsibrėžtų tikslų?
 • Ar komandos dydis yra adekvatus užduočiai?

 

Kolektyvo dydis yra svarbus aspektas. Jau esu minėjęs, kad per didelis komandos narių skaičius mažina darbo efektyvumą, kadangi joje gali atsirasti vadinamųjų „laisvųjų jojikų“ (angl. Free rider), kurie nesukuria jokios pridėtinės vertės. O per mažiems kolektyvams gali paprasčiausiai trūkti reikalingų profesinių įgūdžių darbui atlikti. Svarbiausia renkant grupės dydį – balansas.

Verta paminėti, kad kolektyvai, kurių nariai nėra pakankamai motyvuoti arba neturi reikalingų įgūdžių, yra pasmerkti pražūti. Vadovaujuosi nuostata, kad komandos juda lėčiausiai „pėdinančio“ kolegos greičiu. Vesdamas komandos formavimo užsiėmimus matau, kad kartais būna asmenų, kurie juose dalyvauja per prievartą. Tad prie bendro darbo prisijungia atsainiai, kartais netgi tyčia trukdo sėkmingai jį atlikti, dėl ko kenčia visa grupė. Komandos lyderio užduotis yra atrinkti profesionalus bei juos motyvuoti arba pakeisti kitais.

Kolektyvo vidus

Komandos turi gebėti :

 • Aiškiai išsikelti tikslus.
 • Žinoti būdus, kaip įgyvendinti numatytus tikslus.
 • Priimti efektyvius sprendimus.
 • Sklandžiai komunikuoti tarpusavyje bei kolegoms pateikti grįžtamąjį ryšį.
 • Pasitikėti bendradarbiais.
 • Mokėti išspręsti tarpusavio ginčus bei nesutarimus.
 • Nebijoti rizikuoti bei būti kūrybingoms.

 

 Komandos kaita

Komandoms, kurios nori tapti produktyviomis ilguoju laikotarpiu, reikia nuolat kisti bei prisitaikyti prie naujai susidarančių aplinkos sąlygų. Prisitaikiusios jos galės klestėti. Dažnai grupės kompetencijos užtenka vienai užduočiai atlikti. Tačiau ar jos sugebės įgyvendinti kitą sumanymą?

Formuodamas kolektyvus stengiuosi, kad naujas užduotis atliktų vis iš kitų kolegų sudarytos komandos. Tai ne tik skatina geresnį bendradarbių pažinimą prisitaikyti prie naujai atsiradusių sąlygų, bet ir ugdo įprotį pasiekus tikslą neatsipalaiduoti ir nepaliauti judėtus į priekį. Įkopus į vieną viršukalnę, horizonte jau laukia kita.

Tiek nedaug ir taip paprasta. Sėkmės!

Komandos architektas
Saulius Bagdonas

Sužinoti daugiau apie komandos formavimo paslaugas>>
<<Grįžti į patarimų skiltį.

Redaktorius Povilas Kaušinis