Atpažink ir panaudok: 3 skirtingi komandinio darbo modeliai

ATPAŽINK IR PANAUDOK: 3 SKIRTINGI KOMANDINIO DARBO MODELIAI

Pavienis bendradarbiavimas

Komandinio darbo modeliai priklauso nuo užduoties pobūdžio. Atpažinkite, koks uždavinys,  kokio modelio reikalauja ir pritaikykite žinias praktikoje.


Pavienis bendradarbiavimas

Tai yra mažiausiai darbo kartu reikalaujanti bendradarbiavimo rūšis. Pasitaiko tokių užduočių, kai kolektyvo nariams nebūtina dirbti petys į petį. Visa užduotis susideda iš keleto smulkesnių uždavinių, kuriuos kolegos gali atlikti atskirai.

Pavyzdys – pardavimų komanda. Sudaroma tam tikra įmonės pardavimų strategija, tačiau kiekvienas prekiautojas dirba individualiai. Bendrovės sėkmė priklauso nuo atskirų kolegų rezultatų.

 

 

Nuoseklus bendradarbiavimas

Nuoseklus bendradarbiavimas yra tokia užduočių atlikimo rūšis, kai vienas kolega negali atlikti savo užduoties, kol kitas darbuotojas pirmiau neatliko savosios.

Analogija – filmo kūrimas. Parašomas scenarijus. Aktorius pagal jį vaidina. Operatorius tai nufilmuoja. Montuotojas  gautą medžiagą apdirba. Nuoseklus bendradarbiavimas 1

Svarbu įsidėmėti, kad jeigu vienas darbuotojas neatlieka savo užduoties, visas komandinis projektas griūna tarsi kortų namelis.  Esant tokiai bendradarbiavimo rūšiai, būtini dažni kolegų susirinkimai bei reguliarus rezultatų įvertinimas.

Giluminis bendradarbiavimas

Savitarpiškas bendradarbiavimas 

Tai tokia darbo rūšis, kai kolegoms tenka triūsti išvien, kadangi užduotis gali būti atlikta tik darbuotojams besidalinant reikalinga informacija ir įgūdžiais. Tokiu atveju komandos nariai turi nuolat bendrauti ir įsiklausyti į kitų darbuotojų lūkesčius bei pageidavimus.

Pavyzdys – krepšinio komanda: siekiant pergalės žaidėjams tenka komunikuoti tarpusavyje tiek ginantis, tiek puolant, antraip pralaimėjimas bus garantuotas.

Kodėl svarbu suprasti, koks komandinio darbo modelis yra reikalingas?

1. Suvokimas parodo, kiek dėmesio, jėgų ir išteklių turi skirti vadovai, siekdami koordinuoti darbuotojų veiklas. Kuo didesnis bendradarbiavimo lygis, tuo daugiau lyderiui tenka tikrinti, kad kolektyvas dirbtų efektyviai ir suprastų komandinio darbo svarbą.

2. Vadovui lengviau įsigilinti į darbuotojų lūkesčius, problemas, bei atrasti galimus sprendimų būdus- dirbant pavieniui dažni kolegų susirinkimai gali mažinti darbo efektyvumą, sukelti bereikalingą erzelį.

3. Greičiau pasiekiami norimi rezultatai.

Genialu ir paprasta!

Komandos architektas
Saulius Bagdonas

Sužinoti daugiau apie komandos formavimo paslaugas>>
<<Grįžti į patarimų skiltį.

Redaktorius Povilas Kaušinis